Andersson_Cristina

Suomi nousuun Airo strategialla

Robotisaatio jatkaa etenemistään. Vuonna 2013 robottipopulaatio kasvoi globaalisti 13% ja pelkästään Kiinassa yli 40%. Robotit ja niiden sovellutukset kehittyvät vauhdilla. Robotit tulevat päivä päivältä paremmiksi niin kognitiivisilta kyvyiltään, fyysisiltä ominaisuuksiltaan samoin kuin kyvyiltään tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. Konsulttitoimisto McKinsey arvioi, että robotisaation taloudelliset vaikutukset saattavat olla kymmenen vuoden sisällä jopa 6,4 triljoonaan dollaria. Vaikutukset syntyvät […]

Read more